Uppdatera webbläsarens fönster för att säkert se senaste uppgifter!
Påfyllning sker efter hand som uppgifter blir tillgängliga…
…men p g a pandemin är det tills vidare stiltje.

Vanåstämman 2021 är inställd.

Följande stämmor genomfördes inte 2020:
Bingsjö, Boda, Folkmusikfesten i Stjärnsund, Hornblåsarstämman, Leksands spelmansstämma, Ore, SpelDansStämman i Sunnansjö, Tobaksspinnarstämman, Västerdalsstämman, Våmhus samt Östbjörka.